Actief bevallen

Beweging tijdens de bevalling was in het nieuws! In het Tijdschrift voor Verloskundigen nr 2 van 2016 stellen onderzoekers van het AMC dat ‘Actief beter bevalt’. Hilde Beeren en Simone Brandt vertellen dat een verticale positie en beweging voordelen heeft tijdens de baring. Dit onderstreeptĀ het aanbod in de lessen en activiteiten van Mama Dans, waar je niet alleen de redenen voor bewegen (op muziek!) leert maar ook ervaring opdoet met dansbewegingen omĀ tijdens de baring toe te passen. Dan weet je wat je kunt DOEN tijdens de bevalling!

Actief bevallen volgens onderzoekers AMC