Actief bevallen

Beweging tijdens de bevalling was in het nieuws! In het Tijdschrift voor Verloskundigen nr 2 van 2016 stellen onderzoekers van het AMC dat ‘Actief beter bevalt’. Hilde Beeren en Simone Brandt vertellen dat een verticale positie en beweging voordelen heeft tijdens de baring. Dit onderstreept┬áhet aanbod in de lessen en activiteiten van Mama Dans, waar je niet alleen de redenen voor bewegen (op muziek!) leert maar ook ervaring opdoet met dansbewegingen om┬átijdens de baring toe te passen. Dan weet je wat je kunt DOEN tijdens de bevalling!

Actief bevallen volgens onderzoekers AMC